fbpx

Quasoft MMS – Giải pháp quản lý vật tư toàn diện

Phần mềm quản lý vật tư Quasoft MMS giúp doanh nghiệp tối ưu qui trình quản lý vật tư, lập kế hoạch cung ứng kịp thời và giảm chi phí tồn kho.

Phần mềm quản lý vật tư Quasoft MMS được phát triển trên nền tảng web-base có thể chạy trên nhiều nền tảng hệ điều hành bao gồm Linux, UNIX, và Windows. Cho phép triển khai trên mô hình mạng nội bộ, mạng WAN hoặc internet giúp người dùng có thể làm việc mọi lúc mọi nơi. Người sử dụng có thể làm việc với hệ thống trên internet trên hầu hết các trình duyệt vd., Internet Explorer, Firefox hoặc Google Chrome.

Chức năng chính

Quản lý thông tin vật tư, đặc tính kỹ thuật, hạn mức lưu trữ, hình ảnh

Lập kế hoạch phục vụ cho sản xuất đảm bảo đáp ứng đúng lúc và đủ số lượng (JIT)

Cảnh bảo số lượng tồn kho tối thiểu, tối đa

Cảnh báo giá trị tồn kho hoặc vật tư lâu không sử dụng

Quản lý lưu trữ theo vị trí

Quản lý kho thông minh với công nghệ tìm kiếm RFID

Kiểm kê kho

Sắp xếp kho

Phân tích tồn kho

Điều động vật tư giữa các kho, đơn vị thành viên

Quản lý lưu kho các mặt hàng đặc thù

Lập kế yêu cầu mua hàng theo từng mục đích

Quản lý báo giá của NCC

Quản lý đơn hàng

Quản lý nhận hàng, đánh giá chất lượng vật tư, nhà cung cấp

Lợi ích

Tối ưu qui trình cấp phát vật tư

Tối ưu giá trị tồn kho

Giảm chi phí quản lý

Tăng khả năng sẵn sàng đáp ứng

Đăng ký tư vấn giải pháp và demo phần mềm
Vui lòng điền thông tin đăng ký.

Khu vực làm việc: