Phần mềm quản lý nhân sự

Quasoft HRM – Công cụ quản trị nguồn nhân lực hiệu quả.

Phần mềm quản lý nhân sự Quasoft HRM được thiết kế trên giải pháp tổng thể của công ty Quasoft. Quasoft HRM có khả năng áp dụng cho mọi quy mô doanh nghiệp, đặc biệt, giải pháp Quasoft có khả năng tùy biến cao và mở rộng theo đặc thù của từng doanh nghiệp.

HR

Phần mềm quản lý nhân sự Quasoft HRM giúp doanh nghiệp tự động hóa qui trình quản lý nhân sự trong doanh nghiệp, tăng cường thông tin nội bộ giữa các phòng ban và cung cấp các báo cáo nhân sự chuyên sâu.

Phân mềm quản lý nhân sự Quasoft HRM phát triển trên nền trảng web-base có thể chạy trên nhiều nền tảng hệ điều hành bao gồm Linux, UNIX, and Windows. Cho phép triển khai trên mô hình mạng nội bộ, mạng WAN hoặc internet giúp người dùng có thể làm việc mọi lúc mọi nơi.

Người sử dụng có thể làm việc với hệ thống trên internet trên hầu hết các trình duyệt vd., Internet Explorer, Firefox hoặc Google Chrome.

Quản lý nhân sự
Đáp ứng mọi qui mô và mô hình quản lý

quan-ly-nhan-su-nhan-vien

check Quản lý sơ đồ tổ chức

check Quản lý thông tin nhân viên

check Quản lý hợp đồng nhân sự

check Quản lý quá trình công tác

check Phân tích tình hình nhân sự

check Cảnh báo và nhắc nhở biến động nhân sự

 

 

 

 

Quản lý chấm công
Giải pháp tổng thể thiết bị và dữ liệu

HR2

check Quản lý máy chấm công, tự động đồng bộ dữ liệu nhân viên cho toàn doanh nghiệp

check Quản lý lịch làm việc của nhân viên

check Quản lý thời gian vào ra, đi muộn, về sớm.

check Cho phép đăng ký làm thêm, đăng ký nghỉ trực tuyến và hỗ trợ duyệt qua email

check Quản lý ngày công của nhân viên

check Tổng hợp công nhan viên để tính lương

 

 

 

 

Quản lý lương
Hỗ trợ tùy biến để đáp ứng các hình thức tính lương của doanh nghiệp

quan ly mua hang

check Hỗ trợ tính các loại lương

check Cho phép linh động thiết lập công thức tính lương

check Cho phép cấu hình các loại bảng lương

check Hỗ trợ các báo cáo phân tích lương

check Hỗ trợ tích hợp các phần mềm ERP hoặc kế toán

 

 

 

 

Quản lý bảo hiểm và thuế TNCN
Cập nhật các chế độ bảo hiểm và thuế theo qui định

quan ly kho vtpt

checkQuản lý mức đóng bảo hiểm của nhân viên

checkQuản lý mức đóng thuế TNCN và giảm trừ gia cảnh của nhân viên

checkCấu hình các thu nhập chi thuế TNCN

checkQuyết toán thuế TNCN của nhân viên

checkCác báo cáo phụ vụ quản trị và qui định nhà nước

 

 

 

 

Quản lý tuyển dụng
Tùy biến theo đặc thù doanh nghiệp

Báo cáo tuyển dụng

check Phân tích nguồn lực theo vị trí và sơ đồ tổ chức

check Qui trình lập và duyệt yêu cầu tuyển dụng

check Lập kế hoạch nhân sự

check Quản lý hồ sơ ứng viên

check Thiết lập và theo dõi các đợt tuyển dụng

check Các báo cáo tuyển dụng

 

 

 

 

Quản lý đào tạo
Quản lý từ nhu cầu đến kết quả đào tạo

HR- Training

check Quản lý nhu cầu đào tạo

check Quy trình đề xuất và duyệt nhu cầu trực tuyến

check Cho phép quản lý đào tạo theo vị trí hoặc định kỳ.

check Tổ chức các khóa đạo tạo

check Quản lý lợp học và kết quả đào tạo

check Báo cáo theo dõi thực hiện đào tạo

 

 

 

 

Quản lý năng suất nhân viên
Đặc biệt hiệu quả khi áp dụng cho các nhà máy sản xuất

HR nang suat

check Thiết lập lịch làm việc của nhân viên

check Thống kê kết quả công việc, sản phẩm của nhân viên

check Tính toán năng suất của nhân viên

check Báo cáo so sánh hiệu suất làm việc giữa các nhân viên

 

Yêu Cầu Demo Phần Mềm