Dịch vụ tư vấn miễn phí

tuvanphanmemĐáp ứng nhu cầu quản lý cho từng tổ chức và doanh nghiệp khác nhau, chúng tôi cung cấp các dịch vụ về tư vấn và xây dựng giải pháp phù hợp với đặc thù của từng đơn vị.

Xây dựng giải pháp phần mềm trên Quasoft giúp các tổ chức có thể xây dựng giải pháp riêng cho mình từ đầu với thời gian triển khai nhanh chóng.

Tùy theo lĩnh vực hoạt động kình doanh cụ thể, mỗi doanh nghiệp có nhưng đặc thù quản lý khác nhau. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và customize theo Quasoft cho từng doanh nghiệp nhằm quản lý mở rộng và chi tiết một hoặc nhiều phân hệ và có thể mở rộng thêm các phân hệ đặc thù khác với thời gian ngắn và chi phí thấp.

Quasoft sẽ có các dịch vụ đi kèm nhằm mục tiêu giúp việc triển khai phần mềm Quasoft sẽ thành công:

Tích hợp phần mềm với bên thứ 3 (ví dụ các phần mềm quản lý kho mà doanh nghiệp đang dùng)

Mã vạch (Barcode)

Máy chấm công

Hệ thống truyền tính hiện qua wifi

Tích hợp PLC, hệ thống tự động hóa

Thêm các chức năng và báo cáo

Đây sẽ là thời gian để chúng tôi tích hợp, kết hợp những nghiệp vụ, qui trình khác nhau của công ty từ đó giúp doanh nghiệp đưa ra các chiến lược, chiến thuật và nghiệp vụ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Với kiến thức về kỹ thuật, về nghiệp vụ còn có nhiều điểm hạn chế, việc doanh nghiệp tìm kiếm một nhà tư vấn ngoài để phân tích các nghiệp vụ, kiểm tra, và quyết định xem các nghiệp vụ đó là cần thiết và đúng đắn khi triển khai phần mềm Quasoft.

Quasoft sẽ trao đổi với doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí để có thể hiểu rõ, hiểu sâu, và hiểu tường tận nhu cầu kinh doanh, qui trình hoạt động, con người, dữ liệu và sản phẩm của họ. Chúng tôi sẽ đặt các câu hỏi dựa trên các kinh nghiệm của mình để sắp xếp, đánh giá xem doanh nghiệp cần phải thực hiện những gì trong phần mềm Quasoft là tốt nhất cho họ. Tùy thuộc vào các nhiệm vụ và quá trình tham gia, chúng tôi đề nghị những phương pháp tiếp cận khác nhau trong việc triển khai giải pháp phần mềm Quasoft.

Yêu Cầu Demo Phần Mềm