Triển khai chuyên nghiệp

Bắt đầu với việc hướng dẫn chuẩn hoá dữ liệu

Việc thu thập và mã hóa dữ liệu làm sao có sự đồng nhất và người dùng có thể hiểu được khi nhìn vào dữ liệu đó là một công việc không dể dàng, với kinh nghiệm trong quá trình triển khai thành công nhiều dự án, Quasoft sẽ giúp bạn một tay trong công việc này. Chúng tôi có các bước theo quy trình thống nhất để làm sao dữ liệu được thu thập luôn là tối ưu trong quá trình sử dụng:

Bước 1: Thu thập dữ liệu danh mục và các thông tin cần thiết của dữ liệu cần mã hóa

Bước 2: Tiến hành loại bỏ các dữ liệu bị trùng lắp

Bước 3: Tiến hành phân loại, phân nhóm

Bước 4: Tiến hành đặt ký tự đại diện cho từng nhóm

Bước 5: Tiến hành đặt mã cho từng đối tượng

Bước 6: Kiểm tra lại dữ liệu sau khi mã hóa xong ở bước năm và tiến hành điều chỉnh cho phù hợp

Bước 7: Thiết lập quy tắc đặt mã, ban hành và duy trì quy tắc mã hóa đã ban hành. Các đối tượng dữ liệu phát sinh phải tuân thủ quy tắc đã đặt ra để đảm bảo tính thống nhất dữ liệu hệ thống

Hướng dẫn đưa dữ liệu vào phần mềm nhanh nhất

Quasoft có các mẫu template có sẵn, do đó công việc của bạn sẽ thu thập và nhập liệu đúng theo như những template chuẩn đó, sau đó Quasoft sẽ giúp bạn đưa dữ liệu đó vào phần mềm một cách nhanh chóng nhất bằng cách sử dụng chức năng import có sẵn trên phần mềm. Do đó bạn vừa tiết kiệm được thời gian và công sức, mà dữ liệu lại luôn được đưa vào một cách an toàn nhất. Ban đầu việc thu thập sẽ gặp khá nhiều khó khăn, dó đó chúng tôi luôn sẵn sàng đến tận doanh nghiệp của bạn, đưa ra các ví dụ thực tế để tất cả mọi người có thể hiểu và nắm bắt nhanh nhất có thể.

Cần làm gì để triển khai một dự án quản lý bảo trì thiết bị thành công ?

Thành phần tham gia triển khai đầy đủ các bên liên quan

Bố trí công việc cho nhân viên phù hợp để có thời gia tham gia triển khai dự án. Nhân viên tham gia phải có kiến thức về chuyên môn và máy tính nhất định.

Kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhân viên thực hiện công việc được giao đúng kế hoạch.

Cử ra đại diện quản lý dự án và chụi trách nhiệm với cấp trên.

Có chế độ khen thưởng khi nhân viên hoàn thành tốt công việc

Lãnh đạo công ty phải thường xuyên theo dõi tiến độ dự án.

 

Yêu Cầu Demo Phần Mềm