Triển khai giải pháp quản lý thiết bị và bảo trì cho nhà máy chỉ may Phong Việt

Hợp đồng được ký kết giữa Quasoft và Phong Việt ( THESEUS COMPANY LIMITED) về việc triển khai giải pháp quản lý thiết bị và bảo trì Quasoft CMMS.

Nội dung triển khai sẽ bao gồm các chức năng:

1. Quản lý thiết bị :    

– Danh sách thiết bị (Khu vực, hệ thống, loại thiết bị,thông tin thiết bị, cấu trúc phụ tùng, …)
– Quản lý tình trạng thiết bị
– Danh sách vật tư thay thế cho thiết bị
– Quản lý tra cứu lý lịch thiết bị
– Quản lý thông tin bảo hành cho thiết bị
– Quản lý thông tin về tài sản và khấu hao tài sản In tem thiết bị
– Kiểm kê thiết bị

2. Quản lý bảo trì định kì

– Quản lý thông tin nhân sự bảo trì: Thông tin chi tiết, kĩ năng, phòng ban
– Lập kế hoạch sửa chữa định kỳ theo thời gian, chỉ số và theo suy đoán
– Hướng dẫn công việc, vật tư thay thế, công cụ dụng cụ chuẩn bị, thông số kiểm tra sau bảo trì
– Lịch bảo trì, nhắc nhở hạn bảo trì và cảnh báo qua email khi đến hạn và quá hạn.
– Tự động sinh phiếu bảo trì, giao việc thực hiện trên phần mềm, kiểm tra đánh giá sau bảo trì.
– Thống kê lịch sử bảo trì, công việc thực hiện, vật tư đã sử dụng, thống kê công việc nhân viên bảo trì.
– Cung cấp các báo cáo tổng hợp và chi phí bảo trì

3. Quản lý hiệu chuẩn / kiểm định
– Thiết lập qui định hiệu chuẩn kiểm định
– Theo dõi hiệu chuẩn kiểm định, nhắc nhở qua email
– Phiếu thực hiện và ghi nhận hiệu chuẩn kiểm định

4. Kiểm tra giám sát thiết bị
– Thiết lập kế hoạch kiểm tra và nhập thông số cho thiết bị: Ngày, tuần, tháng
– Thực hiện và ghi nhận thông tin kiểm tra, giám sát và thông số vận hành
– Biểu đồ biến thiên chỉ số giám sát hoạt động của thiết bị
– Cảnh báo và yêu cầu kiểm tra sự cố khi có bất thường

5. Qui trình xử lý sự cố
– Yêu cầu sửa chữa (mobile & QRCode)
– Tiếp nhận phân tích hư hỏng
– Tạo phiếu giao việc cho nhân viên bảo trì
– Theo dõi xử lý sự cố Hoàn thành và nghiệp thu

6. Quản lý kho vật tư
– Thiết lập danh sách vật tư, phụ tùng, thông tin về đặc tính kỹ thuật, định mức tồn kho tối thiểu, tối đa, hình ảnh, serial, model ….
– Thiết lập danh sách kho vật tư, phân chi các ngăn/ kệ để dễ dàng lưu trữ vật tư phụ tùng
– Quản lý qui trình xuất nhập kho và tồn kho vật tư.
– Quản lý kiểm kê/sắp xếp lại kho
– Quản lý mã vạch, RFID để dễ dang tra cứu và tìm kiếm vật tư
– Nhắc nhở vật tư dưới mức tối thiểu qua email và trên phần mềm, cảnh báo các vật tư tồn nhiều nhưng ít sử dụng
– Cảnh báo giá trị tồn kho vượt mức qui định

Giải pháp quản lý thiết bị Quasoft CMMS được triển khai nhằm tối ưu năng lực quản lý thiết bị và bảo trì, tăng năng suất của thiết bị, giảm sự cố đột xuất trong quá trình vận hành thiết bị.

Yêu Cầu Demo Phần Mềm