Tính năng phần mềm quản lý bảo trì Quasoft CMMS

Quản lý nguồn lực bảo trì

Quản lý thông tin của các đơn vị bảo trì ( bao gồm đội bảo trì nội bộ và đội bảo trì thuê ngoài ), nhân viên và kỹ năng công việc giúp có thể liên hệ ngay với nhân viên có chuyên môn khi cần. Ngoài ra những thông tin này giúp phân công công việc hợp lý trên các phiếu bảo trì cũng như tính toán chi phí nhân công bảo trì trong các báo cáo. Đồng thời là cơ sở để phân tích việc sử dụng hiệu quả nguồn lực cho bảo trì.

Quản lý thiết bị

 • Danh mục thiết bị, các thông số kỹ thuật và tài liệu liên quan
 • Quản lý vị trí lắp đặt, lịch sử di chuyển và lý lịch thiết bị
 • Danh mục phụ tùng đi kèm theo thiết bị (spare part)
 • Cây thiết bị dễ dàng, thuận tiện trong việc tra cứu, tìm kiếm
 • Cấu trúc thiết bị (BOM of equipment)
 • Quản lý danh mục HC/KĐ thiết bị
 • Thống kê, phân tích và dự báo
 • Quản lý tài liệu liên quan đến thiết bị
 • Kiểm kê thiết bị bằng QR code

Quản lý bảo trì

 • Lập và quản lý kế hoạch bảo trì định kỳ và kế hoạch tổng thể
 • Giám sát thực hiện các công việc bảo trì
 • Tổng hợp nguồn lực sử dụng bảo trì thiết bị
 • Theo dõi và cảnh báo thời hạn bảo trì của thiết bị
 • Xem lịch sử bảo trì, thay thế phụ tùng
 • Truy xuất các báo cáo liên quan và phân tích hiệu quả sử dụng nguồn lực

Quản lý giám sát xử lý sự cố

 • Theo dõi yêu cầu về sự cố, tự động cảnh báo qua email hoặc sms
 • Giám sát thông số hoạt động thiết bị
 • Lập phiếu bảo trì đột xuất và giám sát xử lý hư hỏng ngoài kế hoạch.
 • Giám sát tình trạng xử lý sự cố
 • Phân tích hư hỏng thiết bị

Quản lý kho vật tư

 • Quản lý các hoạt động nhập xuất kho dụng cụ, phụ tùng
 • Quản lý kho trên từng vị trí trong kho
 • Quản lý di chuyển vật tư trong kho
 • Xác định số lượng tồn kho của từng loại vật tư trên từng vị trí trong kho
 • Các báo cáo tồn kho, phân tích tình trạng tồn kho, cảnh báo tồn kho
 • Báo cáo NXT vật tư
 • Quản lý tồn kho an toàn
 • Kiểm kê kho
 • Sắp xếp kho
 • Tìm kiếm vật tư bằng sóng RFID

Quản lý mua hàng

 • Quản lý danh sách nhà cung cấp
 • Quản lý yêu cầu mua hàng
 • Quản lý báo giá
 • Quản lý đơn hàng
 • Theo dõi tình trạng xử lý yêu cầu

Các chức năng hệ thống

Cài đặt cấu trúc tổ chức

Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị Quasoft CMMS cho phép cấu hình cho các qui mô doanh nghiệp khác nhau, phân vùng dữ liệu để làm việc độc lập hoặc phụ thuộc với các tính năng

Phân quyền

Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị Quasoft CMMS cho phép cấu hình các nhóm làm việc cho từng đơn vị, người sử dụng sẽ được gắn với một hoặc nhiều nhóm tùy theo cơ cấu nhân sự của doanh nghiệp.

Qui trình

Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị Quasoft CMMS cung cấp công cụ lập quy trình kết hợp với phân quyền tạo nên một hệ thống hoạt động chặt chẽ, quy trình có thể thiết lâp theo nhiều dạng ở nhiều mức độ, trong từng dữ liệu, từng mô đun và giữa các mô đun với nhau. Với mỗi mô đun áp dụng qui trình có cấu hình các bước, ở mỗi bước có thể áp dụng các chức năng về cảnh báo hoặc kết chuyển dữ liệu để tích hợp.

Chức năng nhắc việc (nội dung và báo cáo)

 • Danh sách tất cả các phiếu bảo trì đến hạn thực hiện (qua email hoặc sms)
 • Danh sách các phiếu bảo trì đến hạn kết thúc nhưng chưa kết thúc
 • Danh sách các thiết bị có thông số giám sát tình trạng nằm ngoài giới hạn cho phép
 • Các báo cáo gửi định kỳ cho những người liên quan

Tích hợp

 • Tích hợp với các phần mềm ERP như SAP, Oracle,…
 • Tích hợp phần cứng tự động hóa để đo lường hiệu suất thiết bị (Scalar và PLC)
 • Xuất/nhập dữ liệu dạng excel
 • Đăng nhập, sử dụng qua internet

[spu popup=”1556″]

Đăng ký tư vấn giải pháp và demo phần mềm

[/spu]