Tập đoàn Hòa Phát

Lĩnh vực: Là một trong những Tập đoàn sản xuất công nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam với 11 công ty thành viên và liên kết, Hòa Phát được công nhận là Thương hiệu Quốc gia, nằm trong Top 50 doanh nghiệp lớn nhất và hiệu quả nhất Việt Nam; Top 10 Công ty tư nhân lớn nhất Việt Nam, Top 50 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam … 

Website: https://www.hoaphat.com.vn/