Phần mềm quản lý thiết bị bảo trì bệnh viện, thiết bị y tế Quasoft CMMS

Gần đây tại Việt Nam có rất nhiều tập đoàn tư nhân lớn, nhỏ công bố kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực y tế, bệnh viện. Cùng với các bệnh viện đa khoa lớn và nhỏ rất nhiều các bệnh viện tư nhân khác mọc lên. Chưa bao giờ thị trường y tế tư nhân lại sôi động như hiện nay và nhu cầu cần một giải pháp tổng thể quản lý thiết bị bảo trì tổng thể và tối ưu.

Trong năm 2017, theo thống kê cho thấy 11 tỉnh, thành phố: 1.225 trang thiết bị hỏng học nặng hoặc hiệu quả sử dụng thấp với nguyên giá 371,836 tỷ đồng. Nhiều thiết bị được đầu tư mới nhưng chưa đưa vào sử dụng hoặc mới đưa vào sử dụng đã hỏng.

Chính vì việc chưa có phương pháp quản lý trang thiết bị tốt gây thiệt hại, lãng phí nguồn lực rất lớn. Việc quản lý các thông tin bảo trì, bảo dưỡng thiết bị của một bệnh viện đã được lưu trữ trên 10 năm chỉ bằng các tài liệu thủ công như Excel hoặc giấy tờ sổ sách gần như là việc bất khả thi và không mang lại giá trị thực tiễn. Với số lượng thông tin khổng lồ và đặc thù công việc phải kiểm soát chặt chẽ, để có hướng giải quyết triệt để thì các giải pháp thủ công như vậy không thể đáp ứng được yêu cầu này.

Để giải quyết được những yêu cầu này công ty phần mềm chất lượng Quasoft đã cho ra đời phần mềm Quản lý bảo trì thiết bị y tế bệnh viện. Phần mềm hỗ trợ đắc lực trong việc quản lý trang thiết bị, quản lý thời gian bảo dưỡng/bảo trì, quản lý sự cố, qua đó có kế hoạch bảo dưỡng bảo trì, thay mới phù hợp. Quasoft đã triển khai cho 2 bệnh viện lớn đó là Bệnh viện 108 và Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội.

Giải pháp phần mềm quản lý thiết bị, bảo trì dành cho bệnh viện và sản xuất thiết bị y tế

Những tính năng nổi bật mà Quasoft CMMS đem lại

– Quản lý toàn bộ dữ liệu về các trang thiết bị y tế (thông số kỹ thuật, lịch sử vận hành, thời gian dừng máy, lịch sử bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, tình trạng thiết bị …..).

– Cấu trúc sơ đồ hình cây cho phép thiết lập các khu vực lắp đặt thiết bị, các hệ thống thiết bị giúp chúng ta dễ dàng tìm kiếm và tổng hợp các thiết bị theo nhiều tiêu chí khác nhau đồng thời giúp chúng ta phân quyền chặt chẽ từ cấp phòng, khoa. Cho phép nhà quản lý tổ chức và giám sát toàn bộ hệ thống tài sản.

– Chức năng quản lý hiệu chuẩn kiểm định giúp chúng ta quản lý thời hạn và ghi nhận thông tin phiếu kiểm định hiệu chuẩn. Hệ thống cảnh báo các phiếu đến hạn giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc lập kế hoạch công việc

– Theo dõi, tổ chức, lập kế hoạch và quản lý việc thực hiện công tác bảo trì cho toàn bộ trang thiết bị tại doanh nghiệp y tế và bệnh viện theo từng bộ phận Viện, phòng, khoa, từng máy móc, thiết bị

– Hệ thống hỗ trợ nhắc việc khi đến hạn bảo trì của thiết bị trên phần mềm và qua email, hỗ trợ giao diện trực quan theo lịch biểu đễ dễ dàng theo dõi lịch định kỳ

– Giúp các thiết bị, máy móc tự động kích hoạt yêu cầu công việc thông qua máy đọc thông số kỹ thuật

– Quản lý qui trình xuất nhập kho và tồn kho vật tư giúp chúng ta có thể tra cứu tồn kho mọi lúc mọi nơi

– Có khả năng bổ sung, tích hợp với các hệ thống phần mềm quản trị ERP, phần mềm kế toán bệnh viện

– Báo lỗi và kiểm tra thông số thiết bị qua QR-Code bằng điện thoại.

– Biểu đồ thống kê sự cố theo tình trạng, nhân viên và thời gian.

– Màn hình theo dõi công việc bảo trì dạng lịch

– Thiết lập chu kỳ bảo dưỡng theo cấp cha con.

– Quản lý kho theo vị trí và cảnh báo tồn kho dưới mức tối thiểu