Phần mềm bảo trì nhà máy điện solar, nhiệt điện và thuỷ điện

Phần mềm bảo trì phát điện của Quasoft CMMS giúp các nhà máy điện đáp ứng các quy định bảo trì chuyên nghiệp và điểm chuẩn về an toàn, sản lượng điện và hiệu quả. Quasoft CMMS là hệ thống phần mềm hỗ trợ đắc lực cho việc bảo trì tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn, giữ chi phí thấp và kéo dài tuổi thọ của thiết bị sản xuất điện. Hệ thống phần mềm sẽ gíup nhà quản lý đánh giá được sản lượng và hiệu suất của các thiết bị sản xuất điện cũng như đưa ra báo cáo ảnh hưởng sản xuất điện của sự cố máy móc và kế hoạch bảo trì định kỳ thông qua việc đo lường thời gian dừng máy, thời gian và mức độ ảnh hưởng đến sản xuất điện.

Lợi ích của việc sử dụng phần mềm quản lý bảo trì nhà máy điện

Đảm bảo hoạt động sản xuất điện an toàn, hiệu quả.
Đáp ứng các tiêu chuẩn quy định và tuân thủ thông qua quản lý bảo trì định kỳ và giám sát sự cố.
Tối đa hóa khả năng sẵn có của nhà máy, công suất vận hành, Hệ số tải của nhà máy (PLF) và đánh giá hiệu quả.
Kéo dài tuổi thọ của tài thiết bị sản xuất điện.
Cảnh báo nhắc nhở kế hoạch bảo trì định kỳ cũng như công tác bảo dưỡng thực hiện bảo trì theo kế hoạch.
Hướng dẫn và quy trình vận hành tiêu chuẩn cho nhân viên O & M.

Tại sao sử dụng phần mềm bảo trì nhà máy điện Quasoft CMMS?

Phần mềm bảo trì thiết bị Quasoft CMMS cũng giúp tăng cường tích giám sát và hỗ trợ ra quyết định bằng hệ thống báo cáo chuyên sâu và hệ thống cảnh báo tự động. Điều này giúp doanh nghiệp vận hành qui trình bảo trì một cách đầy đủ và liên tục, hạn chế những sơ suất do con người gây ra.

Phần mềm bảo trì thiết bị giúp doanh nghiệp tự động hóa và giám sát công việc liên quan đến bảo trì nhà máy. Đồng thời tích hợp với các phần hệ Logistic khác như quản lý kho,và mua hàng. Hệ thống hỗ trợ quản lý bảo trì thiết bị cho tất cả các mô hình doanh nghiệp.

Phân mềm bảo trì thiết bị Quasoft CMMS phát triển trên nền trảng web-base có thể chạy trên nhiều nền tảng hệ điều hành bao gồm Linux, UNIX, and Windows. Cho phép triển khai trên mô hình mạng nội bộ, mạng WAN hoặc internet giúp người dùng có thể làm việc mọi lúc mọi nơi.

Người sử dụng có thể làm việc với hệ thống trên internet trên hầu hết các trình duyệt vd., Internet Explorer, Firefox hoặc Google Chrome.

Một số hình ảnh phần mềm cho nhà máy điện Solar

Cây thiết bị cho Solar

Danh sách vật tư phụ tùng:

 

Yêu Cầu Demo Phần Mềm