Bảo trì định kỳ

Bảo trì định kỳ (preventive maintenance – PM) là gì?

Bảo trì định kỳ là bảo trì thường xuyên được thực hiện trên một thiết bị để giảm khả năng hỏng hóc. Nó được thực hiện trong khi thiết bị vẫn hoạt động để không bị hỏng bất ngờ. Xét về mức độ phức tạp của chiến lược bảo trì này, nó nằm giữa bảo trì sự cố (Lỗi trong quá trình đang chạy máy) và bảo trì bảo dưỡng.

Các loại bảo trì định kỳ

Bảo trì định kỳ theo thời gian

Bảo trì định kỳ được xác lập theo chu kỳ dựa trên tài liệu kĩ thuật và kinh nghiệm sử dụng vận hành thiết bị.

Bảo trì theo thời gian chạy máy

Bảo trì được xác lập theo thời gian chạy máy ví dụ với ôto bảo trì khi chạy 10,000 km hoặc sản lượng sử dụng của một số thiết bị. Để việc thực hiện công việc bảo trì này chính xác cần ghi lại thông tin chạy máy hoặc sản lượng trong sản xuất để xác định tơi chu kỳ bảo trì.

Các thiết bị cần được bảo trì định kỳ

Thiết bị máy móc quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Thiết bị máy móc thường xuyên hư hỏng và tần suất tăng lên theo thời gian.

Một số máy móc thiết bị không quan trọng hoặc máy móc có gắn với bo mạch, chíp thì việc bảo trì định kỳ diễn ra không thường xuyên.

Kế hoạch bảo trì định kỳ

Lập kế hoạch bảo trì định kỳ mà không có sự trợ giúp của phần mềm CMMS có thể là một thách thức lớn. Vì các bảo trì định kỳ được lập lịch sau một khoảng thời gian nhất định hoặc sử dụng, nên rất khó (nếu không thể gần như không thể) theo dõi dữ liệu đó theo cách thủ công, đặc biệt nếu bạn đang xử lý nhiều thiết bị quan trọng. Phần mềm bảo trì cho phép bạn đặt PM theo các kế hoạch và lập lịch phù hợp với từng thiết bị. Bảng theo dõi bảo trì định kỳ giúp bạn kiểm soát nhắc nhở của nhữn công việc bảo trì định kỳ theo thời gian ngày, tuần, tháng.

Phần mềm bảo trì cũng cho phép các tổ chức thu thập dữ liệu xung quanh các hoạt động PM để báo cáo hoặc tối ưu hóa các hoạt động đó và đặt KPI hoạt động theo hướng.

Ưu điểm của bảo trì định kỳ

Lập kế hoạch là lợi thế lớn nhất của chương trình bảo trì  định kỳ. Bảo trì không có kế hoạch thường chi phí gấp ba đến chín lần so với bảo trì theo kế hoạch. Khi bảo trì được lên kế hoạch, mỗi chi phí này có thể được giảm.Chi phí bảo trì ngoài kế hoạch bao gồm sản xuất bị mất, chi phí cao hơn cho các bộ phận và vận chuyển, cũng như mất thời gian đáp ứng với các trường hợp khẩn cấp và chẩn đoán lỗi trong khi thiết bị không hoạt động.

Bảo trì định kỳ, hoặc PM, là bảo trì thường xuyên, theo kế hoạch được lên lịch theo các tiêu chuẩn và kinh nghiệm sử dụng thiết bị theo thời gian. Mục đích của PM là giảm khả năng sự cố thiết bị. Có nhiều trường hợp trong đó định kỳ là chiến lược bảo trì tốt nhất để sử dụng và việc thực hiện chiến lược PM dễ dàng hơn nhiều với sự trợ giúp của phần mềm bảo trì.

Với sự hỗ trợ và dùng phần mềm bảo trì quản lý thiết bị Quasoft CMMS việc quản lý bảo trì định kỳ trở nên đơn giản hơn bảo giờ hết.

Thiết lập và quản lý bảo trì trên Quasoft CMMS:

1/ Thiết lập chu kỳ bảo trì của thiết bị khi mới mua hoặc khai báo ban đầu:

Thiết lập bảo trì định kỳ trên phần mềm Quasoft CMMS

 

2/ Lịch bảo trì định kỳ

Lịch bảo trì định kỳ

3/ Cảnh báo nhắc nhở

Yêu Cầu Demo Phần Mềm