Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries Việt Nam

Lĩnh vực: Với hơn 130 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp chế tạo máy móc, trực thuộc tập đoàn Sumitomo cung cấp dịch vụ bán hàng và hỗ trợ tại địa phương cho nhiều khách hàng trong nhiều ngành công nghiệp

Website: https://us.sumitomodrive.com/en/facility/sumitomo-heavy-industries-vietnam-co-ltd