Công ty TNHH GE Việt Nam

Lĩnh vực: Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trong các lĩnh vực Dầu khí, Điện, Năng lượng tái tạo, Kết nối năng lượng, Chăm sóc sức khỏe và Hàng không. GE là một trong những công ty Mỹ đầu tiên được thành lập tại Việt Nam vào năm 1993, ngay cả trước khi lệnh cấm vận của Mỹ được dỡ bỏ …

Website: https://www.ge.com/apac/