Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD6

Lĩnh vực: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 xác định lĩnh vực đầu tư là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư bất động sản trên phạm vi toàn quốc. Mục tiêu của HUD6 là tập trung vào công tác khai thác thực hiện các dự án đầu tư, đưa ra các giải pháp hoàn hảo về nhà ở, các giải pháp hợp lý về tài chính, nhằm đáp ứng mọi nhu cầu ngày càng cao của mọi tầng lớp khách hàng

Website: https://hud6.vn/