Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

Lĩnh vực: thành viên của Tập đoàn An Phát Holdings (APH). Cùng với tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn là “trở thành Tập đoàn nhựa kỹ thuật cao và thân thiện với môi trường hàng đầu Đông Nam Á”, mục tiêu tiếp theo của HPC trong thời gian tới là trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành nhựa kỹ thuật tại Việt Nam.

Website: https://www.hanoiplastics.com.vn/