CMMS – Giải pháp rất hữu ích cho các doanh nghiệp, nhà máy ở Việt Nam

Một bài báo nghiên cứu về các lợi ích khác nhau của CMMS tiết lộ rằng hầu hết các công ty đều thu được lợi ích cao khi bắt đầu sử dụng giải pháp CMMS ở thị trường Việt Nam.

 

Các số liệu dựa trên số liệu của Quasoft từ lợi ích của phần mềm quản lý bảo trì, bao gồm dữ liệu được lấy và nghiên cứu từ hơn 100 công ty đang hoạt động ở thị trường Bồ Đào Nha, đã đưa một phản ánh ngắn gọn về cách có thể thu được những lợi ích khi tư vấn công tác quản lý bảo trì.

 

Nghiên cứu kết luận rằng chỉ có 12.4% người tham gia coi CMMS là đầu tư không thành công vào công ty của họ, trong khi các phép toán cho thấy là cải thiện, tối ưu hóa hiệu suất thiết bị, máy móc, nâng cao hiệu quả công việc bảo trì, và tối đa hóa lợi ích của doanh nghiệp và nhà máy.

 

Quy trình thực hiện của CMMS có thể mang lại một số cải tiến cho chức năng bảo trì của công ty, nhờ vào giải pháp tư vấn thường xuyên đi kèm với quy trình này. Ngoài ra, bài báo đã kết luận rằng quản lý công tác đã được CMMS hỗ trợ, cùng với tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định của chính phủ, sẽ phân phối các thông tin cần thiết dẫn đến giảm tần suất sự cố và cải thiện quản lý tổng thể, với các lợi ích đáng chú ý về tính sẵn có, năng suất, hiệu quả, an toàn và kết quả kinh tế.

 

Quasoft cho ra đời Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị tổng thể, bạn có thể xem chi tiết TẠI ĐÂY