Ứng dụng IoT trong doanh nghiệp sản xuất

Internet of Things (IoT) là một thuật ngữ chỉ sự kết nối của các thiết bị và đối tượng thông qua mạng internet, cho phép chúng trao đổi dữ liệu và tương tác với nhau một cách tự động và thông minh. Trong lĩnh vực sản xuất, IoT đóng vai trò quan trọng trong việc […]

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất

Công nghệ 4.0 là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ một cuộc cách mạng công nghiệp mới, trong đó các công nghệ số hóa, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo được tích hợp một cách sâu sắc vào quy trình sản xuất và quản lý công việc. Công nghệ 4.0 tạo […]

Giải pháp quản lý kho bằng RFID

Quản lý kho trong bãi doanh nghiệp, nhà máy là một công việc quan trọng nhưng vô cũng phức tạp đòi hỏi bộ phận quản lý phải tiến hành nhiều nghiệp vụ với mô hình kho phân tán trên nhiều địa điểm trong phạm vi vùng, quốc gia, quốc tế. RFID là giải pháp quản […]