• 121 Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội.
  • (024)62925119
  • contact@quasoft.vn
Quản lý công việc smartwork

Phần lớn Quản lý các doanh nghiệp đều luôn phải theo dõi, nhắc nhở, đôn đốc nhân viên làm việc. Gần như phải thường trực tại văn phòng để giám sát nhân viên làm gì, làm như thế nào …. Hoặc Khi có công việc phải ra ngoài thì lo lắng nhân viên bỏ bê công việc. “Những Ai đang đi đâu, làm gì, làm thế nào, làm xong công việc được giao chưa? …“.

Một ngày với rất nhiều công việc phải giải quyết, khi phát sinh các công việc mọi người thường quen với việc trao đổi miệng. Sau một thời gian Nhiều việc phát sinh, việc này việc kia, phải ưu tiên việc này hay ưu tiên việc khác…VIỆC NỌ CHỒNG CHÉO LÊN VIỆC KIA, dẫn đến mọi người thường sẽ bị quên công việc mà mình đã bị giao trước đó, do đó người giao việc và cả người nhận việc đều không thể quản lý được 100% công việc của mình dẫn đến NĂNG SUẤT và HIỆU QUẢ công việc thấp.

Phần mềm quản lý công việc smartwork cung cấp công cụ quản lý công việc hiệu quả, tăng cường thông tin giữa các bộ phận trong doanh nghiệp, báo cáo cập nhật thời gian thực.

 

smartwork

Quản lý công việc smartwork

Các chức năng chính của phần mềm:

  • Quản lý danh sách bộ phận, phòng ban
  • Phân quyền người dùng
  • Gửi thông báo, văn bản
  • Tạo công việc, giao việc
  • Cập nhật tiến độ công việc
  • Nhắc việc qua phần mềm, email và sms
  • Xây dựng mẫu công việc, checklist và biểu mẫu thực hiện
  • Hỗ trợ chat trực tuyến

Yêu Cầu Demo Phần Mềm