Quasoft HRM – Công cụ quản trị nguồn nhân lực hiệu quả.

Phần mềm quản lý nhân sự Quasoft HRM được thiết kế trên giải pháp tổng thể của công ty Quasoft. Quasoft HRM có khả năng áp dụng cho mọi quy mô doanh nghiệp, đặc biệt, giải pháp Quasoft có khả năng tùy biến cao và mở rộng theo đặc thù của từng doanh nghiệp.

HR

Phần mềm quản lý nhân sự Quasoft HRM giúp doanh nghiệp tự động hóa qui trình quản lý nhân sự trong doanh nghiệp, tăng cường thông tin nội bộ giữa các phòng ban và cung cấp các báo cáo nhân sự chuyên sâu.

Phân mềm bảo trì thiết bị Quasoft HRM phát triển trên nền trảng web-base có thể chạy trên nhiều nền tảng hệ điều hành bao gồm Linux, UNIX, and Windows. Cho phép triển khai trên mô hình mạng nội bộ, mạng WAN hoặc internet giúp người dùng có thể làm việc mọi lúc mọi nơi.

Người sử dụng có thể làm việc với hệ thống trên internet trên hầu hết các trình duyệt vd., Internet Explorer, Firefox hoặc Google Chrome.

Quản lý nhân sự
Đáp ứng mọi qui mô và mô hình quản lý

quan-ly-nhan-su-nhan-vien

 • check Quản lý sơ đồ tổ chức
 • check Quản lý thông tin nhân viên
 • check Quản lý hợp đồng nhân sự
 • check Quản lý quá trình công tác
 • check Phân tích tình hình nhân sự
 • check Cảnh báo và nhắc nhở biến động nhân sự

 

 

 

 

Quản lý chấm công
Giải pháp tổng thể thiết bị và dữ liệu

HR2

 • check Quản lý máy chấm công, tự động đồng bộ dữ liệu nhân viên cho toàn doanh nghiệp
 • check Quản lý lịch làm việc của nhân viên
 • check Quản lý thời gian vào ra, đi muộn, về sớm.
 • check Cho phép đăng ký làm thêm, đăng ký nghỉ trực tuyến và hỗ trợ duyệt qua email
 • check Quản lý ngày công của nhân viên
 • check Tổng hợp công nhan viên để tính lương

 

 

 

 

Quản lý lương
Hỗ trợ tùy biến để đáp ứng các hình thức tính lương của doanh nghiệp

quan ly mua hang

 • check Hỗ trợ tính các loại lương
 • check Cho phép linh động thiết lập công thức tính lương
 • check Cho phép cấu hình các loại bảng lương
 • check Hỗ trợ các báo cáo phân tích lương
 • check Hỗ trợ tích hợp các phần mềm ERP hoặc kế toán

 

 

 

 

Quản lý bảo hiểm và thuế TNCN
Cập nhật các chế độ bảo hiểm và thuế theo qui định

quan ly kho vtpt

 • checkQuản lý mức đóng bảo hiểm của nhân viên
 • checkQuản lý mức đóng thuế TNCN và giảm trừ gia cảnh của nhân viên
 • checkCấu hình các thu nhập chi thuế TNCN
 • checkQuyết toán thuế TNCN của nhân viên
 • checkCác báo cáo phụ vụ quản trị và qui định nhà nước

 

 

 

 

Quản lý tuyển dụng
Tùy biến theo đặc thù doanh nghiệp

Báo cáo tuyển dụng

 • check Phân tích nguồn lực theo vị trí và sơ đồ tổ chức
 • check Qui trình lập và duyệt yêu cầu tuyển dụng
 • check Lập kế hoạch nhân sự
 • check Quản lý hồ sơ ứng viên
 • check Thiết lập và theo dõi các đợt tuyển dụng
 • check Các báo cáo tuyển dụng

 

 

 

 

Quản lý đào tạo
Quản lý từ nhu cầu đến kết quả đào tạo

HR- Training

 • check Quản lý nhu cầu đào tạo
 • check Quy trình đề xuất và duyệt nhu cầu trực tuyến
 • check Cho phép quản lý đào tạo theo vị trí hoặc định kỳ.
 • check Tổ chức các khóa đạo tạo
 • check Quản lý lợp học và kết quả đào tạo
 • check Báo cáo theo dõi thực hiện đào tạo

 

 

 

 

Quản lý năng suất nhân viên
Đặc biệt hiệu quả khi áp dụng cho các nhà máy sản xuất

HR nang suat

 • check Thiết lập lịch làm việc của nhân viên
 • check Thống kê kết quả công việc, sản phẩm của nhân viên
 • check Tính toán năng suất của nhân viên
 • check Báo cáo so sánh hiệu suất làm việc giữa các nhân viên

 

Yêu Cầu Demo Phần Mềm