• Tầng 9, N2, Tòa nhà ACCI 210 Lê Trọng Tấn – Thanh Xuân – Hà Nội.
 • 02473029119
 • contact@quasoft.vn
Phần mềm giám sát sản xuất Quasoft PMS

Quasoft PMS – Công cụ hỗ trợ giám sát quá trình sản xuất

Phần mềm quản lý giám sát sản xuất Quasoft PMS được thiết kế nhằm mục đich tối ưu hóa quá trình sản xuất, nâng cao hiệu quả công việc giám sát sản xuất, và tối đa hóa lợi ích của doanh nghiệp.

Phần mềm Quasoft PMS cũng giúp tăng cường khả năng giám sát và hỗ trợ ra quyết định, giúp doanh nghiệp vận hành qui trình sản xuất được liên tục, nâng cao năng lực sản xuất.

Đồng thời phần mềm quản lý giám sát sản xuất tích hợp với các phần hệ khác như thống kê sản lượng và hệ thống báo lỗi Andon.

Phân mềm bảo trì thiết bị Quasoft PMS được phát triển trên nền tảng web-base có thể chạy trên nhiều nền tảng hệ điều hành bao gồm Linux, UNIX, và Windows. Cho phép triển khai trên mô hình mạng nội bộ, mạng WAN hoặc internet giúp người dùng có thể làm việc mọi lúc mọi nơi. Người sử dụng có thể làm việc với hệ thống trên internet trên hầu hết các trình duyệt vd., Internet Explorer, Firefox hoặc Google Chrome.

Tích hợp hệ thống

Tích hợp lấy dữ liệu dừng máy từ hệ thống Andon

Lấy thông tin và thời gian các lần dừng máy của các dây chuyền sản xuất từ hệ thống cảnh báo sự cố Andon

 

 

 

Tích hợp lấy thông tin sản lượng qua Barcode/nút bấm

Lấy thông tin sản lượng sản xuất được từ hệ thống đếm sản lượng (bằng hệ thống nút bấm hoặc thiết bị scan barcode)

 

 

 

Cấu hình hệ thống

Thiết lập các thông số trên máy tính trạm

 • Thông tin các dây chuyền sản xuất: mã dây chuyền, mã sản phẩm, model sản phẩm
 • Lập kế hoạch sản xuất cho các dây chuyền
 • Line Status/Thiết lập tình trạng các dây chuyền (Complete/Hoàn thành, Running/Đang chạy, Stop/Dừng, No plan/Không sản xuất)
 • Start time/Thời gian bắt đầu làm việc
 • End time/Thời gian kết thúc làm việc
 • Breark time/Thời gian nghỉ giải lao
 • Downtime/Thời gian dừng máy (tự động nếu tích hợp hệ thống Andon)
 • Head count/Số nhân công
 • Product quota/Định mức sản lượng
 • Có lựa chọn để hiển thị kế hoạch chưa hoàn thành ngày hôm trước của các Line

Màn hình giám sát

Màn hình giám sát từng dây chuyền sản xuất


Màn hình giám sát tất cả các dây chuyền sản xuất

Hệ thống báo cáo

Bạn có thể dễ dàng quản lý cũng như truy xuất lịch sử sản xuất của từng dây chuyền sản xuất. Người quản lý cần những thông tin này để đánh giá hiệu quả của của các bộ phận sản xuất.

Biểu đồ thống kê sản xuất theo ngày

Biểu đồ theo dõi tiến độ sản xuất

Tính toán hiệu suất tổng thể OEE

hieu suat tong the